Bli medlem:

Som medlem i Skodje soge­lag blir du med på å:

-støtte opp om å finne ut av his­toriske og antik­variske ver­diar i Skodje, og

-ta vare på og spreie kunnskap om folk sitt liv og virke i eldre tid.

Dette legg vi opp til:

-Årsskrift med his­toriske tema før jul kvart år

-Temakvel­dar 2 gan­gar i året

-Bygde­van­dring


Medlem­skontin­gent: -kr 300 pr år (2024)