FSSS logo positiv med breiare ramme 

Foreininga Sjøfart og sjøbruk i Storfjorden

Foreininga sitt formål er å samle inn og formidle kunnskap og historisk materiale om kva Storfjorden med sidefjordane har hatt å seie som ferdselsåre, kontaktskapar, matfat, attraksjon og transportveg for både folket langs desse fjordane og for ein aukande straum turistar. Alle sider ved livet på og i fjorden er det denne foreininga skal interessere seg for. 

Nettside: www.storfjord1.no