Trykk på lenke for programmet - Etter fjøstid fra Tennfjord.

https://tv.nrk.no/serie/etter-fjoestid/FUHA00006375/14-09-1975