Sogelaget er påmeldt med stand på Skodjedagane på Gomerhuset/ungdomsskulen laurdag 17. og søndag 18. september.

    Vi viser gamle bilder

    Sal av bøker og årsskrift

    Medlemsverving

 

   Bilde frå Skodjedagane 2015

 

Skodjedagane 2015