Har du anledning til å gje ei hjelpande hand? 

Styret i Stavset grendelag skal måle Stavsetskulen i tidsrommet 20. til 27. mai. Om du har lyst og anledning til å vere med på dugnad så er det kjærkome. Om du kan vere med få eller fleire timar så er alt til god hjelp! Ta kontakt med leiar i grendelaget, Kari Støren tlf. 986 81 281, for nærare informasjon og avtale.

 

Foto: Kåre Stafset