Sogelaget vil som tidligare år bli å finne på Skodjedagane

- Sal av bøker og årsskrift

- Vising av gamle fotografi

- Vi tar i mot gamle fotografi for skanning